Des de 1997 al seu servei

Som una companyia de treball temporal 100% espanyola que presta els seus serveis a nivell nacional. Una empresa moderna, àgil i altament especialitzada que basa les seves procediments en la transparència i la proximitat al servei dels clients més exigents.

Interim Aire ETT es va constituir el 1997 amb el propòsit de donar un servei qualificat a les empreses, oferint una major flexibilitat i facilitant l'adequació de la seva plantilla a les necessitats de cada moment.

En Interim Aire potenciem el tracte directe i de confiança amb els nostres clients. La nostra política de qualitat ens impulsa a buscar processos cada vegada més eficaços per poder així complir els requisits i especificacions que les empreses ens demanen.   

Considerem als nostres clients i treballadors com autèntics col·laboradors, per això els nostres esforços tenen com a objectiu la seva plena satisfacció, que prové de l'encert a l'hora de realitzar el procés de selecció. Només així, una empresa pot estar segura d'obtenir un personal tan apte com motivat.


INTERIM AIRE empresa de treball temporal, es troba adherida al Codi Ètic de Bones Pràctiques i de Conducta promogut per ASEMPLEO, organització patronal més representativa d'àmbit estatal que agrupa les principals empreses de treball temporal (ETT) que operen a Espanya, i es troba integrada en CEOE i CEPYME, així com a la patronal europea i internacional del sector, THE WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (WEC). Aquest Codi Ètic de Bones Pràctiques i de Conducta, reflecteix els valors i les pautes de comportament ètic que han de presidir l'actuació de les ETT.


INTERIM AIRE ha estat beneficiària de l'FSE, l'objectiu és promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació , i gràcies al qual ha procedit a la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia juvenil , donant suport a la reducció de la taxa d'atur juvenil a Espanya a través del foment de la contractació. Per a això ha comptat amb el suport del "Pla de Capacitació - PICE" de la Cambra de Comerç de València.

Uso de Cookies

Las cookies propias de INTERIM AIRE y, en su caso, las que pudieran haber en un momento de terceros, no son analíticas en la información o datos de los Usuarios. Se trata de cookies sólo aplicadas a permitir, técnicamente, una mejor navegabilidad en este espacio. En todo caso, puede acceder a los espacios habilitados en su navegador para desactivarlas. Más información aquí.

Aceptar